Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

ÜNİVERSİTEMİZ İLE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ARASINDA ÜCRETSİZ YAYIN VE E-DERGİLERE TAM METİN ERİŞİM ANLAŞMASI

Üniversitemiz akademisyenler ve araştırmacılar için yeni bir hizmeti daha hayata geçiyor.

Üniversitemiz ile Cambridge University Press arasında yapılan anlaşma sonucu dünyanın en prestijli bilimsel yayınları arasında yer alan fen bilimleri, teknik, tıp, ziraat, eczacılık, din, beşeri ve sosyal bilimler konularını kapsayan yaklaşık 450 adet dergiye 2021 yılı boyunca tam metin erişim sağlanacak olup, bunun yanı sıra üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıları her bir yayın için ortalama maliyeti 3.000 USD olan makale işlem ücretinden muaf tutulacak.

Sunulan bu hizmetle birlikte SSCI, SCI, Scopus gibi atıf indekslerinde yer alan dergilerde yapılacak yayınlar sayesinde Üniversitemiz bünyesinde yapılan bilimsel araştırmaların görünürlüğünü artırılarak daha yüksek atıf sayıları, daha geniş erişim ve küresel etkiye sahip olunması hedeflenmektedir.

https://bozok.edu.tr/basin/haber/yozgat-bozok-universitesi-ile-cambridge-university-press-arasinda-ucretsiz-yayin-ve-tam-erisim-anlasmasi,tr-1488.aspx