Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

SIRA NO

 

1

2

3

4

5

6

KURUM KODU

B302BZK07800

B302BZK07800

B302BZK07800

B302BZK07800

B302BZK07800

B302BZK07800

STANDART DOSYA PLANI KODU

930000000

809000000

806000000

80602050000

041020000

805000000

HİZMETİN ADI

Satın Alma İşlemleri

Taşınır İşlemleri

Kütüphane İşleri

Üniversitelerarası Ödünç Kitap İşlemleri

Yazışmalar

Danışma Hizmetleri

HİZMETİN TANIMI

Süreli yayın, kitap, CD ve veri tabanı aboneliklerini satın alma işlemleri

Dayanıklı taşınır ve sarf malzemeleri taşınır işlemlerinin yapılması

Yayın bağış ve değişim işlemleri

Üniversitelerarası ödünç kitap/fotokopi alma ve verme işlemlerinin yapılması

Birime gelen yazılara cevap verilir.

Başvuran kullanıcıların ortamda basılı ve eletronik isteklerin karşılanması  

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu kanunlara göre yayınlanmış Yönetmelikler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği

 

 

2547, 657, 5018 sayılı kanunlar, Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik,

 

HİZMETTEN YARARLANANLAR

Kütüphane kullanıcıları

Personel

Kütüphane Kullanıcıları

Akademik Personel, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

Daire Başkanlığı

Kütüphane Kullanıcıları

Yozgat Bozok Üniversitesi Küt.Dok.Dai. Bşk.

Akademik Birimler

 

 

 

 

x

x

İdari Mali İşle D.B

x

 

 

 

x

 

Strateji Geliştirme D.B

 

x

 

 

x

 

Başkanlık Birimleri

x

x

x

x

x

x

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Talep Yazısı veya Yayın İstek Formu,

Taşınır İhtiyaçları İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış)-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi-Devir İstek Formu-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Zimmet Değişim ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu-Değer Tespit Formu-Hibe Teslim Alma Formu, 

Talep yazıları

Ödünç Kitap İstek Formu

Gelen - Giden evraklar, yazışmalar

 

İLK BAŞVURU MAKAMI

Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı ve İlgili Kurumlar

Daire Başkanlığı ve İlgili Kütüphane Yetkilisi

Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı

PARAF LİSTESİ

Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter

Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter

İlgili Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter

Daire Başkanı, İlgili Kütüphane Yetkilisi

İlgili; Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter

İlgili; Uzman Kütüphaneci ve Memur

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

Onay, Fatura, Ödeme Emri Belgesi, Muayene Raporu, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi

İlgili Harcama Birimi

 

 

 

İlgiliye Yönlendirme

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

İlgili kurum, kuruluş ve kişiler

Üniversite Kütüphaneleri

 

 

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

7 iş günü

1 iş günü

 

 

 

İsteğe Göre Değişmekte

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

6 iş günü

1 İş günü

 

3 iş günü

 

İsteğe Göre Değişmekte

YILLIK İŞLEM SAYISI

15 Adet

15 adet

 

5  adet

 

 

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

Sunulmuyor

Sunulmuyor

MAIL

MAIL

Sunulmuyor

Sunulmuyor