Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREV ve SORUMLULUKLARI
 

1-Sorumluluğu altındaki personelle ilgili her türlü izin işlemlerini, mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar ve duyurur, takibini yapar.

2-Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.  Gerekli önlemleri alır.

3-Satınalma faaliyetleri, Bütçe ile Taşınır İş ve işlemlerinden sorumludur.

4- Kütüphaneye gönderilen yayın ve her türlü kargonun teslim alınmasını ve takibini yapar.

5-Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz mallar ile veritabanlarının satın alma evraklarını düzenler. Alım sonunda teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer alır.

6-Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder.

7-Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır.

8-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler. Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Başkana sunar.

9-Kütüphanenin doğalgaz kullanımını, telefon faturalarını takip eder. Gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Telefon faturalarının ödeme işlemlerini takip eder.

10-Kütüphanenin internet sitesinin sağlıklı işleyişinden, güncellenmesinden birinci derecede sorumludur.

11-Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.