Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE TEKNİK ve OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREV ve SORUMLULUKLARI; (Selahattin YILMAZ)

1-Süreli Yayınlar  ve Veritabanları, Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kataloglama Hizmetleri, Fotokopi Hizmetleri, otomasyon hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur.

2-Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm arar, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirir ve süreci takip eder.

3-Kütüphaneden hizmet alan tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin sorunlarına çözüm getirir. Sorunu başkana iletir. Çözümün takibin yapar.

4-Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek sağlama birimi ile koordineli çalışır.

5-Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar ve koordine eder.

6-Yayınevlerinin stant açma işlemlerini takip eder, gerekli evrakları hazırlar ve gerekli izinlerin alarak yayınevlerinin stant işlemlerini takip edip denetler.

7-Zarar görmüş kitapların, süreli yayınların ciltlenmesi iş ve işlemlerini takip eder.

8-Kütüphaneye gönderilen yayın ve her türlü kargonun teslim alınmasını ve takibini yapar.

9-Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir.

10-Kütüphaneye verilen Bağış Kitapları Yönetmeliğe uygun olarak teslim alır, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

11-Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönetmelikte belirtildiği şekilde Strateji Daire Başkanlığına teslim eder.

12-Kütüphanenin internet sitesinin sağlıklı işleyişinden, güncellenmesinden birinci derecede sorumludur.

13-Görme ve işitme engelli okuyucular için alınması gereken tedbirleri takip eder, bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder.

14-Kütüphaneye ait olan totemlerin güncelliğini denetler ve takip eder. Totemlerde reklam yayımlanması durumunda bununla ilgili iş ve işlemleri denetler, koordine eder.

15-Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirir, kontrolünü yapar.

16-Kütüphanede senede en az 1 defa yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder.

17-Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.