Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

TEKNİKER

GÖREV ve SORUMLULUKLARI; (Selahattin YILMAZ)

1-Birimimizde yapılacak ihale ve teknik işlerden sorumludur.

2-Aksayan konularda Şube Müdürü Aslan ÇOLAK’a bilgi vermek.

3- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.