Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE ŞUBE MÜDÜRÜ

ORGANİZASYONDAKİ YERİ   : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanına bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda yürütülen büro ve destek hizmetlerin yönetim, organizasyon ve denetiminden sorumlu olmak.
 • Teknik Hizmetler ile Kullanıcı Hizmetlerinin organizasyonu ve denetiminden sorumlu olmak.
 • Merkez ve  Şube Kütüphaneleri’nde kullanıcıya verilen tüm hizmetlerin kurallar çevresinde ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak, şube kütüphanesi’nde görev yapan personelin mesaiye devam durumunu denetlemek ve Daire Başkanına bilgi vermek.
 • Kütüphane ile ilgili olarak kullanıcılardan gelen istek, öneri ve şikayetleri değerlendirmek ve Daire Başkanı ile birlikte çözüm üretmek.
 • Kütüphane binasından tesisat, alt yapı, donanımla ilgili aksaklıklarda büro ve destek hizmetleri görevlisine ilgili talimatları vermek.
 • Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak.
 • Başkanlığa gelen ve Başkanlıktan çıkacak her türlü yazışmayı zamanında ve doğru bir şekilde yazışmanın gönderilmesini ve sürecini takip etmek.
 • Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapmak.
 • Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alma evraklarını düzenlemek. Alım sonunda teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer almak.
 • Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip etmek. Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirmek, kontrolünü yapmak.
 • Kütüphanenin internet sitesinin sağlıklı işleyişinden, güncellenmesinden birinci derecede sorumlu olmak.
 • Süreli Yayınlar  ve Veri tabanları, Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kataloglama Hizmetleri, Fotokopi Hizmetleri, Otomasyon Hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumlu olmak.
 • Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm aramak, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirmek ve süreci takip etmek.
 • Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9001:2015 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak.
 • Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
 • Verilecek benzeri görevleri yapmak.
 •  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanına bağlı görev yapar.