Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

​İş Akış Şemaları

  1. Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış Şeması için tıklayınız
  2. Basılı Yayınların Kataloglama ve Sınıflama Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 
  3. Üyelik- Ödünç Alma verme İş Akış Şeması için tıklayınız 
  4. Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (ILL) İş Akış Şeması için tıklayınız  
  5. Basılı Yayın Alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 
  6. Elektronik Yayın alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 
  7. Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (TÜBESS) İş Akış Şeması için tıklayınız