Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et
IThenticate Kullanma Kılavuzu İntihali engellemek amacıyla akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Programı kullanmak isteyen en az doktorasını tamamlamış değerli akademisyenlerimizin "kutuphane@bozok.edu.tr" ya da "kutuphane@yobu.edu.tr" adresine isim, soy isim, ve bozok uzantılı mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca kurumların sınırlı sayıda doküman sunma(submit) hakkı bulunmaktadır. Ithenticate hesaplarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat yıl boyunca kotayı aşmamamız için dikkatli davranarak, hesaplarınızdaki submit kısmını kontrol etmelisiniz. 
Turnitin Kullanma Kılavuzu

Öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıntıları engellemek amacıyla kullanılır. Program, makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet veri tabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar. Programı kullanmak isteyen değerli akademisyenlerimizin "kutuphane@bozok.edu.tr" ya da "kutuphane@yobu.edu.tr" adresine isim, soyisim ve bozok uzantılı mail. adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.