Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et
ABONE OLUNAN VERİTABANLARI
Veritabanı Kullanım Klavuzu Açıklama
BMJ Online Journals Kullanma Klavuzu  
Cab Abstract Kullanma Klavuzu  
Chemspider   ChemSpider 34 milyonun üzerinde kimyasal ve bileşene ücretsiz erişim sağlayan bir veritabanıdır.
Directory of Open access Journals Ücretsiz E-Dergiler  
Directory of Open access Books Ücretsiz E-Kitaplar  
DynaMed    
Ebscohost
Academic Search Complete
Business Source Complete 
Applied Science & Business Periodicals 
Retrospective Index 

Education Index Retrospective
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
Applied Science & Technology Index Retrospective

Kullanma Klavuzu

 

İçerik ve Erişim Bilgileri

 
Econbiz    
Emerald Premier eJournal

Kullanma Klavuzu

Dergi Listesi

Emerald Premier işletme, yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, lojistik, yöneylem, sağlık ve sosyal bakım, eğitim ve mühendislik konularında 305 adet dergi içerir.
IEEE Kullanma Klavuzu

Elektrik-Elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin dergileri, konferansları, standartları kapsar.

İThenticate (İntihal Tespit Programı) Kullanma Klavuzu

İntihali engellemek amacıyla akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Programı kullanmak isteyen en az doktorasını tamamlamış değerli akademisyenlerimiz kutuphane@bozok.edu.tr adresine isim, soy isim, ve bozok uzantılı mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir

JSTOR  

Dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Arşiv niteliğinde bir veritabanıdır. Antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Ortadoğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil, edebiyat, felsefe, siyaset bilimleri, nüfus etüdleri, sosyoloji, coğrafya, din, folklör, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik konularını kapsamaktadır.

Abone olunan koleksiyonlar:
Arts and Sciences III (Sanat ve Bilim)
Arts and Sciences V 
Arts and Sciences VII 
Arts and Sciences VIII 
Arts and Sciences X 
Life Sciences (Yaşam Bilimleri)
Ecology&Botany II (Ekoloji ve Botanik)
Mathematics&Statistics (Matematik ve İstatistik)

Mendeley Kullanma Klavuzu Mendeley, araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

Nature Journals All
 

Palgrave Macmillan Journals
 

Academic Journals

 

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır.Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.

 

’’PMJ All’’ dergi paketi İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

Ovid-LWW Kullanma Klavuzu Lippincott Williams & Wilkins yayınevi tarafından yayınlanan tıp konusundaki 450 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
Proquest Dissertation&Theses   ProQuest Özel Tez Koleksiyonu Doktora ve Master Tezleri: Kapsamı multi-disipliner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 1.5 milyon tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract(özet) tezlerlebirlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulmaktadır. Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir.
ScienceDirect Kullanma Klavuzu Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler ve enerji konularında erişim sağlar.
SciFinder  

Kayıt Linki

Kullanıcı adı ve şifre oluştururken dikkat edilmesi gerekenler
email adresi olarak @bozok.edu.tr uzantılı üniversite adresinizi girmeniz gerekiyor.

Linkteki formu doldurulup register’a tıklayınca, bildirdiğiniz üniversite email hesabınıza bir email gelecek ve emaildeki linke en geç 48 saat içinde tıklayarak hesabınızı onaylatmış olacaksınız ve kendi hesabınızla https://scifinder.cas.org adresinden giriş yapabileceksiniz. Kayıt formunu doldurma ve email onaylama işlemi aynı bilgisayardan yapılmalıdır.

Kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.

Scopus Kullanma Klavuzu Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır. 1996 yılından günümüze kadar erişilebilir.
Springer e-kitap  

Springer’ın eKitap koleksiyonlarının kendilerine ait erişim linkleri aşağıdadır.

Davranış Bilimleri

Mühendislik

Dünya ve Çevre Bilimleri

İşletme ve Ekonomi

İnsanlık ve Sosyal Bilimler

SpringerLink Kullanma Klavuzu

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını içeren bir veri tabanıdır.

1326 adet dergiye 1997'den günümüze erişim sağlamaktadır.

Taylor & Francis Kullanma Klavuzu Taylor & Francis veritabanı ; ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, arkeoloji, coğrafya, hukuk, müzik, iletişim, sanat, kimya, bilgisayar, jeoloji, ekonomi, eğitim, enerji mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre bilimi, tıp, biyokimya, mikrobiyoloji, matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji gibi konuları kapsayan 1100 adetten fazla süreli yayına tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.
Turnitin

Kullanma Klavuzu

Öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılır. Program, makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet, veri tabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar.
UpToDate Anywhere Kullanma Klavuzu UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır. UpToDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 
Web of Science Kullanma Klavuzu

Web of Science, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veritabanıdır. Bibliyografik bilgi ve yayının aldığı atıflar da taranabilir.

Science Citation Index Expanded (1945 yılından günümüze)
Social Sciences Citation Index (1956 yılından günümüze)
Arts & Humanities Citation Index (1980 yılından günümüze)
Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze)
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze)

Wiley Online Library Kullanma Klavuzu

„Multidisipliner bir veritabani olan Wiley Online Library, tek bir adres üzerinden tıp, teknoloji, ekonomi, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında genis kapsamli dergi koleksiyonuna anında erişim sunmaktadır. Wiley dergilerinin %76‘si Thomson Reuters’in sundugu ISR raporlarında ön sıralarda indexli olup, bir etki faktorune sahiptirler.

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilimi, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji alanlarina dagilan toplam 1367 dergiye 1997’den gunumuze kadar tam metin erisim saglanmistir.

YDS - Tümer Altas   ***ABONELİK SONRASI DUYURU***
Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi veritabanı e-YDS/YDS, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarınana hazırlık amacıyla oluşturulmuş bir veritabanıdır. Mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Tüm öğrenci ve akademik/idari personelimizin kullanımına açılmıştır.
Veritabanı İçeriği:
• (e) YDS: 2005 -2012 yılları arası çıkmış 4500 adet KPDS, ÜDS (sağlık, sosyal, fen) soruları ve her bir sorunun video çözümü.
• PTE: Sınavın 20 soru türüne ait tanıtım ve etkili stratejiler
• IELTS: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
• TOEFL iBT: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
• Dinleyerek Kelime: 3600 Akademik sınav kelimesi ve her kelime için Hafıza Teknikleriyle oluşturulmuş ses bağlantısı. Sadece dinleyerek kelime öğrenme.
• Cümlede Çevirileri: Kelimelerin cümlede geldikleri anlamı sağlamlaştırmak ve okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış cümle çevirileri.
• Paragraf Çevirileri: Okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış 7 adet strateji videosu ve 91 adet metin çevirisi.
• Görüntülü Gramer Konu Anlatımı: A’dan Z’ye tüm gramer konularının en ince detaylarıyla anlatıldığı 335 video anlatımlı içerik.
• Toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içerik.


Kayıt olmak için:
http://eyds.tumeraltas.com.tr adresine giriniz.
• Kurumunuz internet ağı üzerinde iseniz, "Kayıt Ol" tıklayarak sadece bilgilerinizi doldurmanız yeterli, hesabınız hemen etkinleşecektir.
• Kurumunuz dışında bir ağdan etkinleştirme yapacaksanız, kurumunuzun ilgili birimini arayarak "Kurum Kodu" edinip, Yine "Kayıt Ol" formunda altta yer alan "Kurum Kodu Girin" yazan kutucuğa kodu girerek hesabınızı hemen etkinleştirebilirsiniz.

Not: Hesabınız etkinleştikten sonra istediğiniz yerden veritabanına erişebilirsiniz; kurum ağına bağlı olmanız gerekmez.
e-YDS - Tümer Altaş   e-Sınav veritabanımızdan faydalanmak için Üniversiteniz IP ağındaki herhangi bir bilgisayardan https://esinav.tumeraltas.com.tr adresine girerek kayıt olmanız yeterlidir. Kayıt sonrası herhangi bir yerden ve bilgisayardan veritabanına erişim sağlayabilirsiniz.