Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et
DENEME VERİTABANLARI
Veritabanı Kullanım Klavuzu Açıklama
BRILL Encyclopaedia of Islam    
BRILL Index Islamicus    
BRILL Foreign Law Guide: (Global yasal bilgilere erişim)    
BRILL The Hague Academy Collected Courses Online    
BRILL Linguistic Bibliography Online    
Çin- China English Academic Journals Full-text Database  

Çin’de İngilizce dilinde yayımlanan 203 tam metin akademik e-dergi ve 2317 konferans bildiri e-kitaplarını içermektedir.

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)   Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan “Encyclopedia of Life Sciences (eLS)’in deneme erişimi 31 Aralık 2017'ye kadar sürecektir.
Journals Translations Project(JTP)   Piyasaya yeni çıkan Çin- Journals Translations Project(JTP) veritabanı; Çin’de Çince yayımlanan akademik dergi ve makalelerin İngilizce tercümesini orijinali ile birlikte içermektedir.
SOBİAD   Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf); Türkiye merkezli 425 dergide yayınlanan 140.150 makalenin yer aldığı ve 2.844.941 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. Sobiad aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. 16.06.2017 tarihine kadar denemeye açılmıştır.
VideoLMS   Bozok Üniversitesi için VideoLMS (Türkçe Veri Tabanı) Video Eğitim Yönetim Sistemi portalı 31 Aralık 2017 tarihine kadar açılmıştır. Portalımıza öğrencilerimiz ve personellerimiz üniversite mail uzantıları ile girmektedir.