Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri; (Ömer GÜL)

1- Mali konularla ilgili evrakları ilgili kanun hükümlerince hazırlamak, işlemleri yürütmek,

2- Taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek,

3- Malzeme istek belgesi hazırlamak, göndermek ve takibini yapmak,

4- Satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

5- Taşınırla ilgili işlerde diğer personele yardımcı olmak. ( ilgili personele malzemeyi vermek),

6- Birimdeki malzemeyi personele zimmetlemek,

7- Diğer birimlerden temin edilen mal/malzemeyi (sarf ya da demirbaş) birimimiz adına alarak getirilmesini sağlamak,

8- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek,

9- Nevin YAHŞİ'nin izinli, raporlu olduğu durumlarda yerine bakmak,

10- Aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek,

11- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.