Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri;(Ömer GÜL)

1-Mali konularla ilgili evrakları ilgili kanun hükümlerince hazırlamak, işlemleri yürütmek.

2- Taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek.

3-Malzeme istek belgesi hazırlamak, göndermek ve takibini yapmak.

4-Satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak.

5-Taşınırla ilgili işlerde diğer personele yardımcı olmak. ( ilgili personele malzemeyi vermek.)

6- Birimdeki malzemeyi personele zimmetlemek.

7- Diğer birimlerden temin edilen mal/malzemeyi (sarf ya da demirbaş) birimimiz adına alarak getirilmesini sağlamak.

8-Aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek.

9- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.