Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri;(Nevin YAHŞİ)

1-Birimimizin bütün yazışma işlemlerini yapmak, kaydını tutmak.

2-Birim adına telefon görüşmelerini sağlamak.

3-Birimimize gelen yazıları kayda aldıktan sonra birim amirlerinin bilgisine sunmak. Gerekiyorsa ilgili memurlara tebliğ etmek, cevap yazılacaksa gereğini yapmak.

4-Bağış, hibe yoluyla ( yazısız ve resmi yazıyla) gelen kitapları kütüphaneci Merve FAKIOĞLU’na dergileri kütüphaneci Sevgi TAŞDEMİR’e teslim etmek.  

5-Taşınır kayıt yetkilisi Ömer GÜL izinli olduğu durumlarda yerine bakmak.

6- Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

7-Personelin (memur, kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, şirket personeli) izin, rapor ve mesai çalışmasını takip etmek, evraklarını hazırlamak ve dosyalamak.

8- Birim adına gelen kargo ve evrakları teslim almak ve ilgili personele yönlendirmek.

9- Aksayan konularda ilgili Şube Müdürüne bilgi vermek.

10- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.