Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri; (Nevin YAHŞİ)

1- Birimimizin bütün yazışma işlemlerini yapmak, kaydını tutmak,

2- Birimimize gelen yazıları kayda aldıktan sonra birim amirlerinin bilgisine sunmak. Gerekiyorsa ilgili memurlara tebliğ etmek, cevap yazılacaksa gereğini yapmak,

3- Bağış, hibe yoluyla (yazısız ve resmi yazıyla) gelen kitapları, dergileri ilgili kütüphanecilerimiz Murat ÖNDEM'e, Süleyman HAYRAN'a ve Sevgi KARAKOÇ TAŞDEMİR'e teslim etmek,  

4- Taşınır kayıt yetkilisi Ömer GÜL izinli olduğu durumlarda yerine bakmak,

5- Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

6- Personelin (memur, kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, şirket personeli) izin, rapor ve mesai çalışmasını takip etmek, evraklarını hazırlamak ve dosyalamak,

7- Birim adına gelen kargo ve evrakları teslim almak ve ilgili personele yönlendirmek,

8- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek,

9- Aksayan konularda ilgili Şube Müdürü Selahattin YILMAZ'a bilgi vermek,

10- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.