Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Merve FAKIOĞLU)

1- Üniversitede eğitim ve öğretimi destekleyecek ve araştırmalara yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek gayesi ile seçme, satın alma, bağış ve değişim ve benzeri yollar ile materyal teminini sağlamak.

2-Bağış yoluyla gelen kitapların Üniversitemiz yönergesi bağış politikası hükümlerince kriterlere uyan kitapların kabulünü yapmak, listelemek, koleksiyona dahil edilmeyen kitapların depoya indirilmesini sağlamak, bu kitapların seviyelerine göre ayrılıp eğitim kurumlarına bağış olarak gönderilmesini sağlamak, koleksiyona dahil edilecek bağış kitapların değer tespitinin yapılabilmesi için kitap listesini ilgili komisyonca yapılmasını sağlamak, materyal seçme komisyonun değerlendirdiği kitapları koleksiyona dahil etmek (kitaplar sisteme kaydedilirken bağış kısmına bağış yapan kişinin adı mutlaka yazılacaktır) Bu görevleri (16.02.2017 tarih ve 26 sayılı Ayıklama komisyonu asli görevlerini yapmaya devam edecektir.)

 3- Kütüphaneye sağlanan materyallerin en uygun sisteme göre katalog ve tasnif işlemlerini yaparak okuyucuların yararlanmasına sunmak.

4- Birimimizce satın alınacak kitaplarla ilgili talep listesini hazırlamak ve onay alındıktan sonra piyasa fiyat araştırmasını ve yaklaşık maliyetini belirlemek.

5- Kütüphaneci Sevgi TAŞDEMİR izinli, raporlu olma durumunda intihal programının sorumluluğunu yerine getirmek.

6- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak.

7- Aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek.

8- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.