Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Süleyman HAYRAN)

1- Ödünç servislerinin her zaman hizmet verecek şekilde kullanıma hazır ve düzenli olmasını sağlamak ayrıca kullanıcılarımıza danışmanlık hizmetinde bulunmak,

2- Zemin kat okuyucu salonlarını mesai saatinde açık tutmak, günlük kontrollerinin yapılarak rafların düzenli olmasını sağlamak,

3- Öğrencilerin ayrılma/mezuniyet çıkış belgeleri ile Akademik ve İdari personelin ayrılış belgesini kontrol ederek imzalamak,

4- Birimimizin muhasebe yetkilisi mutemedi olmanız sebebiyle görevinizi mevzuat ve yönetmeliklere göre hassasiyetle yapmak,

5- Görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibinin yapılarak her ayın 10’nunda çalışma çizelgelerinin mutlaka evrak birimimize teslim etmek,

6- Bölümünüzdeki bilgisayarları kontrol etmek sorun varsa idareye bildirmek (şartel indirilmeden bilgisayarların kapatılmasını sağlamak),

7- Kitap iadesini geciktiren kullanıcılara ulaşılarak kitapların geri dönüşümünü sağlamak,

8- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak,

9- Bölümünüzdeki taşınırların muhafaza edilmesini sağlamak,

10- Kütüphane materyallerinin onarımını ve ciltlemesini sağlamak amacıyla ilgili kaynakları tespit edip idareye bildirmek,

11- Kütüphane materyallerinin kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak,

12- Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını ilgili yönerge hükümlerine göre sağlamaktan, denetlemekten, kütüphaneler arası kaynak alış-verişinde bulunmaktan ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmak,

13- Bölümünüzdeki okuyucu/ödünç hizmetleri işlerini personelimiz Bülent CEYHAN ile koordine ederek birlikte yürütme, aksayan konularda Şube Müdürü Aslan ÇOLAK’a bilgi vermek,

14- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek, iş bitiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ödünç masasını bir sonraki ödünç faaliyeti için hazır hale getirmek,

15-dünç masasında görevli iken) Birimimiz adına gelen kargoları Nevin YAHŞİ'nin olmadığı durumlarda teslim almak ve görevliye teslim etmek,

16- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.