Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Süleyman HAYRAN)

1-Ödünç servislerinin (zemin ve I. kat)  her zaman hizmet verecek şekilde kullanıma hazır ve düzenli olmasını sağlamak.

2-Zemin kat ve I. Katın (orta kat) okuyucu salonlarını mesai saatinde açık tutmak, günlük kontrollerinin yapılarak rafların düzenli olmasını sağlamak.

3-Öğrencilerin ayrılma/mezuniyet çıkış belgeleri ile Akademik ve İdari personelin ayrılış belgesini kontrol ederek imzalamak.

4-Birimimizin muhasebe yetkilisi mutemedi olmanız sebebiyle görevinizi mevzuat ve yönetmeliklere göre hassasiyetle yapmak.

5-Görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibinin yapılarak her ayın 10’nunda çalışma çizelgelerinin mutlaka evrak birimimize teslim etmek.

6-Bölümünüzdeki bilgisayarları kontrol etmek sorun varsa idareye bildirmek. (şartel indirilmeden bilgisayarların kapatılmasını sağlamak.)

7-Kitap iadesini geciktiren kullanıcılara ulaşılarak kitapların geri dönüşümünü sağlamak.

8- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak.

9- Bölümünüzdeki taşınırların muhafaza edilmesini sağlamak.

10- Kütüphane materyallerinin onarımını ve ciltlemesini sağlamak amacıyla ilgili kaynakları tespit edip idareye bildirmek.

11- Kütüphane materyallerinin kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak.

12- Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını ilgili yönerge hükümlerine göre sağlamaktan, denetlemekten, kütüphaneler arası kaynak alış-verişinde bulunmaktan ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmak.

13-Bölümünüzdeki okuyucu/ödünç hizmetleri işlerini personelimiz Bülent CEYHAN ile koordine ederek birlikte yürütme, aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek.

14- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.