Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Süleyman HAYRAN)

1-Ödünç servislerinin (zemin ve I. kat)  her zaman hizmet verecek şekilde kullanıma hazır ve düzenli olmasını sağlamak.

2-Zemin kat ve I. Katın (orta kat) okuyucu salonlarını mesai saatinde açık tutmak, günlük kontrollerinin yapılarak rafların düzenli olmasını sağlamak.

3-Öğrencilerin ayrılma/mezuniyet çıkış belgeleri ile Akademik ve İdari personelin ayrılış belgesini kontrol ederek imzalamak.

4-Birimimizin muhasebe yetkilisi mutemedi olmanız sebebiyle görevinizi mevzuat ve yönetmeliklere göre hassasiyetle yapmak.

5-Görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibinin yapılarak her ayın 10’nunda çalışma çizelgelerinin mutlaka evrak birimimize teslim etmek.

6-Bölümünüzdeki bilgisayarları kontrol etmek sorun varsa idareye bildirmek. (şartel indirilmeden bilgisayarların kapatılmasını sağlamak.)

7-Kitap iadesini geciktiren kullanıcılara ulaşılarak kitapların geri dönüşümünü sağlamak.

8- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak.

9- Bölümünüzdeki taşınırların muhafaza edilmesini sağlamak.

10- Kütüphane materyallerinin onarımını ve ciltlemesini sağlamak amacıyla ilgili kaynakları tespit edip idareye bildirmek.

11- Kütüphane materyallerinin kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak.

12- Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını ilgili yönerge hükümlerine göre sağlamaktan, denetlemekten, kütüphaneler arası kaynak alış-verişinde bulunmaktan ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmak.

13-Bölümünüzdeki okuyucu/ödünç hizmetleri işlerini personelimiz Coşkun DAŞDEMİR şirket personeli Emre PARLAK (ödünç servisi) ve şirket personeli Mehmet Kaan BAŞER (bilgisayar laboratuvarı) ile koordine ederek birlikte yürütme, aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek.

14- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.