Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Sevgi KARAKOÇ TAŞDEMİR)

1-Süreli yayınlar servisinin (mesai saatlerinde) açık tutularak her zaman düzenli olacak şekilde kullanıma hazır olmasını sağlamak.

2- Raflardaki dergilerin, tezlerin ve yayınların düzgün ve yerinde olmasını sağlamak.

3-Kareller ve görsel odadaki bilgisayarlar kontrol edilerek sorun varsa idareye bildirmek. (salon şarteli indirilmeden tüm bilgisayarların kapatılmasını sağlamak.)

4- Birimimizin internet sayfasıyla ilgili birim bilgilerini eklemek, çıkarmak ve değiştirmek.

5- Üniversitenin kaynak ve ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanlarını tespit etmek, veri tabanlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları hazırlamak, satın alınan süre boyunca veri tabanları ile ilgili teknik destek almak/ilgililere vermek, Ulakbim ve Ankos VTS ile sürekli iletişim halinde olmak, satın alma ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, yıl boyunca kullanılan veri tabanlarının istatistiki verileri hazırlamak/temin etmek sorumlu olmak.  

6- Süreli yayınları depoya indirmek ve süreli yayın deposunun düzenli olmasını sağlamak. (depo sorumluluğu)

7- Bölümünüzde görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibini yapmak ve çalışma çizelgesini her ayın 10’nunda evrak birimimize vermek.

8- Bölümünüzdeki taşınırların muhafaza edilmesini sağlamak.

9- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak.

10- Aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi vermek.

11-Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.