Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Kütüphanecimizin Görevleri;(Sevgi KARAKOÇ TAŞDEMİR)

1-Süreli yayınlar servisinin (mesai saatlerinde) açık tutularak her zaman düzenli olacak şekilde kullanıma hazır olmasını sağlamak,

2- Raflardaki dergilerin, tezlerin ve yayınların düzgün ve yerinde olmasını sağlamak,

3- Kareller ve görsel odadaki bilgisayarlar kontrol edilerek sorun varsa idareye bildirmek. (salon şarteli indirilmeden tüm bilgisayarların kapatılmasını sağlamak),

4- Öğr. Gör. Nuriye OZAN'ın izinli, raporlu olma durumunda intihal analiz araçlarının sorumluluğunu yerine getirmek,

5- Süreli yayınları depoya indirmek ve süreli yayın deposunun düzenli olmasını sağlamak (Depo Sorumluluğu),

6- Bölümünüzde görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibini yapmak ve çalışma çizelgesini her ayın 10’nunda evrak birimimize vermek,

7-1. Katın (Orta Kat) okuyucu salonlarını mesai saatinde açık tutmak, günlük kontrollerinin yapılarak rafların düzenli olmasını sağlamak,

8- Bölümünüzdeki taşınırların muhafaza edilmesini sağlamak,

9-dünç masasında görevli iken) Birimimiz adına gelen kargoları Nevin YAHŞİ'nin olmadığı durumlarda teslim almak ve görevliye teslim etmek,

10- Görevlendirildiğiniz komisyonlarda görevinizi yapmak,

11- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek, iş bitiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ödünç masasını bir sonraki ödünç faaliyeti için hazır hale getirmek,

12- Aksayan konularda Şube Müdürü Aslan ÇOLAK’a bilgi vermek,

13- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.