Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Öğretim Görevlimizin Görevleri; (Öğr. Gör. Nuriye OZAN)

1- Üniversitenin kaynak ve ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanlarını tespit etmek ve satın alma ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, 

2- Veri tabanlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları hazırlamak ve eğitimler düzenlenmesini sağlamak,

3- Satın alınan süre boyunca veri tabanları ile ilgili teknik destek almak/ilgililere vermek,

4- Ulakbim ve Ankos VTS ile sürekli iletişim halinde olmak,

5- Yıl boyunca kullanılan veri tabanlarının istatistiki verileri hazırlamak/temin etmek,

6- İntihal Analiz Araçlarının (Turnitin, Ithenticate vs.) yönetimini gerçekleştirmek,

7- Açık erişim ve kurumsal akademik arşiv faaliyetlerini yürütmek,

8- Üniversitemizin yıllık bilimsel yayın sayılarının tespitini sağlayarak ilgililer ile paylaşmak,

9- Birimimizin YÖKSİS veri girişlerini 6 aylık periyodlar halinde yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak,

10- Birimimizin internet sayfasıyla ilgili birim bilgilerini eklemek, çıkarmak ve değiştirmek,

11- Birimimizin sosyal medya hesaplarında birim duyurularını ve faaliyetlerini görseller hazırlayarak paylaşmak ve kontrolünü sağlamak,

12- Aksayan konularda Şube Müdürü Aslan ÇOLAK'a bilgi vermek,

13- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği işleri yapmak/yürütmek.