Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri;(Coşkun DAŞDEMİR)

1-Okuyucu ve Ödünç birimi bölümündeki işleri kütüphanecimiz Süleyman HAYRAN’la beraber yürütmek/yapmak.

2- 1.Kat Ödünç Hizmetlerini yürütmek, okuma salonunu hizmete hazır hale getirmek (salonun temizliği, çalışma masaları ve sandalyelerini düzenli tutma, raftaki kitapların temizliği ve düzeninden emin olma konularında birim hizmetlisi ve Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu Süleyman HAYRAN ile işbirliği yapma, aksayana konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi verme,

3- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek,

4- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.