Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Personelimizin görevleri;(Bülent CEYHAN)

1- Okuyucu ve ödünç birimi bölümündeki işleri ilgili kütüphanecimiz ile beraber yürütmek/yapmak,

2- Aksayan konularda Şube Müdürü Aslan ÇOLAK’a bilgi verme,

3- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek, iş bitiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ödünç masasını bir sonraki ödünç faaliyeti için hazır hale getirmek,

4- Birimimizin muhasebe yetkilisi mutemedi olmanız sebebiyle görevinizi mevzuat ve yönetmeliklere göre hassasiyetle yapmak,

5- (Ödünç masasında görevli iken) Birimimiz adına gelen kargoları Nevin YAHŞİ'nin olmadığı durumlarda teslim almak ve görevliye teslim etmek,

6- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.