Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

İdari Hizmetler Personelimizin görevleri;(Bülent CEYHAN)

1-Okuyucu ve Ödünç birimi bölümündeki işleri kütüphanecimiz Süleyman HAYRAN’la beraber yürütmek/yapmak.

2- Aksayan konularda Şube Müdürü Selahattin YILMAZ’a bilgi verme,

3- Nöbet faaliyetlerini yerine getirmek,

4- Daire Başkanının sözlü ya da yazılı olarak vereceği diğer işleri yapmak/yürütmek.